สารเพิ่มประสิทธิภาพ V-Planta วีแพลนต้า

ทุ่งนา
SMART INNOVATION

FOR SMART FARMER

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน ตราวีแพลนต้า เป็นสารอินทรีย์จากธรรมชาติ ช่วยให้พืชทุกชนิดสามารถแลกเปลี่ยนประจุของธาตุอาหารพืชจากดินให้เคลื่อนย้ายเข้าสู่พืชได้ดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่า 50%

นวัตกรรมใหม่สำหรับพืชทุกชนิด

V-Planta

V-Planta [วีแพลนต้า] สารเพิ่มประสิทธิภาพ

DIN-TECH คือนวัตกรรมในการผลิตสาร Plant-Matrix เมื่อนำไปผสมกับน้ำเพื่อฉีดพ่นสู่พืชไม่ว่าจะสัมผัสกับส่วนใดของพืช เช่น ใบ กิ่ง ลำต้น ดอก ผล ราก เนื้อสารสามารถซึมผ่านจากผิวภายนอกพืชเข้าสู่เนื้อเยื่อภายในเซลล์พืชได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียของเนื้อสาร และกระจายตัวเข้าต้นพืช เข้าใจง่ายๆ คือ เหมือนคนฉีดยา ฉีดส่วนไหนของร่างกาย ตัวยาสามารถกระจายเข้าทุกส่วนของร่างกาย เพื่อไปดูแลและแก้ปัญหาได้ตรงจุด รวดเร็วทันใจ

ข้าว อ้อย ข้าวโพด พืชหัว

1 ซอง ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ฉีดได้ 15-20 ไร่  ระยะการฉีด 10-15 วันครั้ง

พืชผัก เห็ด

1 ซอง ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร ฉีดได้ 20-25 ไร่ ระยะการฉีด 7-10 วันครั้ง

ผลไม้ ยางพารา

1 ซอง ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ระยะเวลาการฉีด 15 วันครั้ง

DIN-TECH นวัตกรรมเทคโนโลยี

นวัตกรรมสารอินทรีย์ เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารเข้าสู่พืชชนิดใหม่ ที่ประกอบด้วยอนุภาค ขนาดเล็กระดับโมเลกุล สามารถซึมผ่านเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชทั้งใบ และลำต้นได้โดยไม่ต้องรอปากใบเปิด (จุดรับสารอาหารทางใบส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้ใบพืช) 

  • พืชสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันที
  • ช่วยลัดวงจรการทำงานของพืชทุกชนิด ทุกช่วงวัย
  • ใหมีการเจริญเติบโตงอกงาม และเติบโตสม่ำเสมอ
  • เสริมความแข็งแรงของพืช
  • ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้จนกระทั่งเก็บเกี่ยว
  • สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

อัตรา การใช้

In this section, you want to show your expertise. Tell them why you’re good at what you’re doing and tell them some more about your style and your way of working.

Why They Recommend Having a Free Consultation Call

Here you’ll show more social proof. At the end of each call (or shortly after) ask what they thought about the call and if you can quote them.Try to answer common objections such as wasting time, getting forced to buy, …

martha Jones

Architect

Copy and paste a testimonial here from one of your former clients about how helpful the strategy call was (remember you're trying to sell the free call, not your services yet!)

Shawn parker

Developer

Copy and paste a testimonial here from one of your former clients about how helpful the strategy call was (remember you're trying to sell the free call, not your services yet!)

Jessica Sanders

Photographer

Copy and paste a testimonial here from one of your former clients about how helpful the strategy call was (remember you're trying to sell the free call, not your services yet!)

What Are You Waiting For? Let’s Improve [Your Service]!

>